Laster...

 

Olaug på Givær

 

Litt om gården:

Givær er en liten øy som ligger helt ut mot storhavet 28 km rett vest for Bodø. Her driver Olaug gård midt uti havgapet med 35 vinterfora sauer, noen kalver, høns, silkehøns, minigris, kaniner, hamstere, ender og to små hunder. I tillegg er det et rikt fugleliv på øya.

Vi på gården:       

Det er Olaug.

 

 

Inn På Tunet tilbud:

På gården vil man komme i kontakt med tamme og tillitsfulle dyr, være med å forstå sammenhengen mellom mennesker, dyr, natur og årstider.

Med dette som utgangspunkt har man en super arena for å lære og føle mestring i det å jobbe med og for dyr.

I tillegg er det også mulig å komme seg ut på havet og nyte båtlivet. Da kan man lære å ro og fiske.

Tilbudet er rettet mot gårdshelg for barn eller bruk av gården som pedagogisk ressurs både for enkeltelever og for skoleklasser.

Gården tilbyr gårdshelger for barn som vanligvis vanligvis fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, men det er også mulig med ukesopphold. Barna opplever trygghet, fellesskap, mestring og trivsel på en ny arena.

 

Gårdshelg for barn

  • barnet bor på gården
  • det er lite stress og ingen bilkjøring
  • faste grenser og klare rutiner
  • nær kontakt med dyr og natur sammenmed stabile voksne
  • får  øve på å mestre nye og uvante oppgaver
  • fysisk aktiv i trygge omgivelser

  

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Nordland

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: nordland@innpatunet.no

Billedgalleri