Laster...

 

  

Øverås gård ligger 21 kilometer sydvest for Innhavet, på Finnøy i Hamarøy kommune. Gården driver melkeproduksjon med ca 24 melkekyr, ca 40 storfe, 3 hester, 2 geiter, 12 høner, 2 kaniner, 2 katter og minigris.  Det produseres gress/rundball til eget for. Poteter, gulrøtter og jordbær til eget bruk. På gården er det i tillegg en gårdskafe med godkjent kjøkken, der de baker i steinovn, lager syltetøy, baker kaker og lefser.  Utenfor er det er et stort og åpent tun hvor det er mange muligheter for ulike aktiviteter.

Inn på tunet brukerne har tilgang til en egen hytte med kjøkken, dusj og garderobe.

Ann Merethe er utdannet omsorgsarbeider med tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid og utdanning i bruk av gården som pedagogisk resurs. Hun og Helge er glad i å går på tur, sykle, fiske, gå på ski. De koser seg veldig rundt bålet på gården eller ute i naturen.

De har begge bred erfaring med voksne med rus/psykiatri, gården som pedagogiske ressurs, beredskapshjem, fosterhjem og avlastningshjem.

Sammen ønsker de å være en med på veien slik at brukerne når sine mål. At frisk luft, dyr og natur er sunt for oss er barnelærdom. På Øverås går får man dette og mer til. Aktivitetene tilpasses brukere ut fra deres ståsted og behov. Alle skal oppleve å bli sett og føle mestring.

Ved å ta del i de daglige oppgavene på gården får brukerne gårdserfaring, det fokuseres på nødvendigheten av en god døgnrytme, ernæring, fysisk aktivitet og hva som er bra for kropp og sjel

Målet er at alle skal komme seg videre enten på skole eller i arbeid. Erfaringene viser at godt samarbeid på tvers av etatene og stor grad av brukermedvirking er det som gir best resultater.

 Eksempel på en dag på gården:

  • Hente deltakere / deltakere kommer til gården
  • Morgenkaffe - med prat om hvordan det går, samt planlegge dagen.
  • Gårdsaktivitet, de ting som ”må gjøres”

- mate og stelle kalver

- mate og stelle kaniner, geiter, minigris og hester

- børste, rake og stø til kuene

- måkke stallbokser, stø og sette fram for og vann

- ridning og hestestell

  • Tilberede og spise felles lunsj
  • Aktivitet og/eller friluftsliv, tur i nærområdet, bålkos, bake, ridning, leksehjelp, fiske, kos med dyrene, vedproduksjon, o.l.
  • Avslutte, oppsummere dagen og snakke om forventninger til neste gang
  • Hjemtransport /deltagerne drar hjem

 Skulle det være noen flere ønsker, strekker vi oss langt for å oppfylle disse.

Kontakt Inn på tunet Nordland

Tlf.: 48 14 97 71

E-mail: nordland@innpatunet.no